Nové TV Kanály Viasat v červnu zdarma.

Nově do nabídky TV pořadů bude od 1.6. 2017 zařazena nabídka:

 Viasat History,Viasat Explore, Viasat Spice a Viasat Nature.

 

Na 1měsíc provozu v červnu všem uživatelům zdarma.