Levné volání i internet v EU - EuroINTERNET

Mobilní internet v celé EU

 

Všem našim klientům od léta, resp půlky června 2017 nabízíme volání i mobilní internet, jako by službu užívali doma a jsou účtovány odchozí hovory, příchozí hovory, SMS, MMS a data připojení na internet stejně jako v České republice, tj. čerpají se volné jednotky z tarifu v ČR (minuty, SMS, data), po vyčerpání se cena volání a SMS/MMS v rámci 1. zóny Roamingu účtuje jako cena v rámci ČR.
Stejné účtování je aplikováno i na vybrané státy nepatřící do EU, seznam všech států v 1. zóně je uveden níže.
Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny, např. pokud volá zákazník z 1. zóny do 2. zóny, platí odchozí hovory podle sazby ve 2. zóně. Uvedené ceny nejsou platné pro volání na prémiová čísla a zelené linky (volání na mezinárodní čísla 0800 je zpoplatňováno dle roamingového partnera).

 

Způsob účtování jednotlivých služeb v Roamingu je následující:

 

Odchozí hovory jsou čerpány z Volných minut v tarifu v ČR. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné minuty nebo dojde k jejich vyčerpání, je v Roamingu účtována stejná cena jako za volání v ČR.

 

Příchozí hovory jsou stejně jako v ČR zdarma.

 

Odchozí SMS jsou čerpány z Volných SMS v tarifu v ČR. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné SMS nebo dojde k jejich vyčerpání, je v Roamingu účtována cena jako za SMS v ČR.

 

Odchozí MMS jsou účtovány dle ceníku odesílání MMS v ČR.

 

Data jsou čerpána z Volných dat v rámci datového balíčku v ČR. Po vyčerpání dat v ČR nebo v Roamingu je uplatněn FUP limit a datová rychlost se sníží na 16 kbps (download i upload).

 

 

Přehled států v 1. zóně Roamingu — Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie a Reunion, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.


Pro přehlednost uvádíme náš ceník poskytovaných mobilních služeb.

 

CENÍK MOBILNÍCH SLUŽEB

 

VÝHODNÉ TARIFY BlučinaNet - MOBIL21

 

 

TARIF 49

TARIF 99

TARIF 199

TARIF 299

TARIF ONLINE 99

Volné minuty

20 minut do pevných a mobilních sítí
v ČR

100 minut do pevných a mobilních sítí
v ČR

200 minut do pevných a mobilních sítí
v ČR

150 minut do pevných a mobilních sítí
v ČR

20 minut do pevných a mobilních sítí
v ČR

Volné SMS

-

-

20 SMS

30 SMS

-

Volná data

-

-

-

300 MB

150 MB

 

49

99 Kč

199 Kč

299 Kč

99

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s minutovou tarifikací. Volné minuty jsou poskytovány na pevná čísla v ČR (začínající číslem 2, 3, 4, 5), na mobilní čísla v ČR (začínající číslem 6 a 7) a na přenosná čísla s předvolbou 910. Volné minuty a SMS jsou převáděné pouze do následujícího účtovacího období, data se nepřevádí. Po vyčerpání volných minut a SMS je cena za minutu/SMS na pevná a mobilní čísla v ČR 1.49 Kč s DPH. Po vyčerpání volných dat je uplatněn FUP a datová rychlost se sníží na 16kbps (download i upload).

 

 

HLASOVÝ FLAT PRO VOLÁNÍ V SÍTI MOBIL21

 

Cena za balíček

Volné minuty do VLASTNÍ mobilní sítě MOBIL21

129 Kč

 

Uvedená cena je v Kč včetně DPH a lze ji aktivovat k tarifům TARIF 49, TARIF 99, TARIF 199 a TARIF 299. Doplňkový balíček Hlasový FLAT ve vlastní síti je určen výhradně pro běžný provoz s limitem 3000 min./měs. a zahrnuje volání do mobilní sítě MOBIL21 — služba nesmí být užívána pro telemarketing, call centrum, přeprodej apod., generování umělého provozu za použití generátorů provozu je zakázáno. Hlasový FLAT ve vlastní síti se neuplatňuje v Roamingu, volání do vlastní mobilní sítě se účtuje jako hovor v rámci ČR.

 

 

HOVORNÉ A SMS/MMS V ČR

 

Cena za jednotku

Volání do mobilních a pevných sítí v ČR (1 min.)

1.49 Kč

SMS do mobilních sítí v ČR (1 ks)

1.49 Kč

MMS do mobilních sítí v ČR (1 ks)

4.50 Kč

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s minutovou tarifikací.

HOVORNÉ NA INFORMAČNÍ LINKY V ČR

 

Cena za 1 min.

Volání na Informace o telefonních číslech (1180, 1181, 1188)

34.90 Kč

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s minutovou tarifikací.

 

 

HOVORNÉ NA OSTATNÍ PŘEDVOLBY V ČR

 

Cena za 1 min.

Volání na tísňové linky (112; 150; 155; 156; 158)

zdarma

Volání na zelené linky (800) a virtuální volací karty (822)

zdarma

Volání na Evropská harmonizovaná čísla (116 xxx)

zdarma

Volání do Hlasové schránky sítě MOBIL21 (3388)

0.59 Kč

Volání na Informační linku sítě MOBIL21 (4488)

0.59 Kč

Volání na komerční služby (10; 1150; 1151; 131; 12; 14)

6.50 Kč

Volání na informační služby (14141; 14714)

6.50 Kč

Volání na Modré linky (81x; 83x; 84x)

3.00 Kč

Volání na Bílé linky (840; 841; 842; 848)

4.50 Kč

Volání do neveřejných sítí v ČR (972; 973; 974; 95x)

3.50 Kč

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno po první minutě po vteřinách.

 

 

DATOVÉ BALÍČKY

 

Cena za datový balíček

Datový balíček 150 MB

69 Kč

Datový balíček 300 MB

129 Kč

Datový balíček 500 MB

189 Kč

Datový balíček 600 MB

219 Kč

Datový balíček 1,2 GB

329 Kč

Datový balíček 1,5 GB

369 Kč

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, při aktivaci/změně datového balíčku je nastavena celá kapacita dat konkrétního balíčku a vyúčtována plná cena balíčku, data se nepřevádí do dalšího měsíce. Po vyčerpání dat je uplatněn FUP a datová rychlost se sníží na 16 kbps (download i upload).

 

 

SLUŽBY PREMIUM SMS

 

Cena za 1 kus

DMS — Dárcovská SMS (číslo 87 777)

30 Kč

SMS Platby (předvolba 902)

 

1 – 99 Kč

(typ zprávy MO)

 

1 – 600 Kč

(typ zprávy MT)

Komerční SMS — Klasické (předvolba 900/901/903/904/907/908)

Komerční SMS — Hlasovací (předvolba 906)

Komerční SMS — Erotické (předvolba 909)

 

Premium SMS jsou účtovány v Kč s 0% DPH, koncová cena se určuje ze 6. a 7. číslice formátu 90Z XY AB (7-místné číslo u plateb typu MO—platba při objednání) nebo se cena určuje ze 6., 7. a 8. číslice formátu 90Z XY ABC (8-místné číslo u plateb typu MT— platba při doručení). U plateb typu MT, tedy platby při doručení, se posílá standardní SMS zpráva (za cenu dle ceníku zákazníka) na číslo ve formátu 90Z XY (5-místné číslo) a v těle zprávy se uvede parametr, který u provozovatele určuje cenu následně přijaté Premium SMS. U typu MO (platba při odeslání) je cena omezena na 99 Kč s DPH, u plateb MT (platba při doručení) může být cena až 600 Kč s DPH a tento typ umožňuje i periodické placení služeb. Dárcovské SMS  zprávy (DMS) stojí v koncové ceně vždy 30 Kč s DPH.

SMS Platby slouží pro placení vybraných služeb, jako je parkování na veřejných parkovištích, platby za městskou hromadnou dopravu, poplatky u lékaře apod. Komerční SMS slouží pro nakupování obsahu (loga, melodie, hry, mobilní aplikace, účast v marketingových soutěžích, podávání inzerce atd.), hlasování v televizních či rozhlasových pořadech a objednání služeb soft-erotického charakteru jako například loga, aplikace, chaty atd.).

 

HOVORNÉ A SMS/MMS Z ČR DO ZAHRANIČÍ

 

Cena za jednotku

Volání do zahraničí I. zóna (1 min.)

4.21 Kč

Volání do zahraničí II. zóna (1 min.)

7.84 Kč

Volání do zahraničí III. zóna (1 min.)

9.56 Kč

Volání do zahraničí IV. zóna (1 min.)

13.31 Kč

Volání do zahraničí V. zóna (1 min.)

19.36 Kč

Volání do zahraničí VI. zóna (1 min.)

30.25 Kč

Volání do zahraničí VII. zóna (1 min.)

42.35 Kč

Volání do zahraničí VIII. zóna (1 min.)

60.50 Kč

Volání do zahraničí IX. zóna (1 min.)

84.70 Kč

SMS do zahraničí (1 ks)

3.01 Kč

MMS do zahraničí (1 ks)

5.93 Kč

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH, hovorné je poskytováno s tarifikací po první minutě po 30 vteřinách.

 

Přehled zahraničních zón

I. zónaPevné sítě: Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Hong Kong, Čile, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsie, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan, Velká Británie.

II. zónaPevné sítě: Americké Panenské ostrovy, Andorra, Argentina, Bulharsko, Gibraltar, Gruzie, Chorvatsko, Korejská republika, Maďarsko, Monako, Portoriko, Rusko, Slovinsko, Vánoční ostrovy. Mobilní sítě: Austrálie, Taiwan.

III. zónaPevné sítě: Americká Samoa, Bahamy, Bermudy, Botswana, Brunej, Černá Hora, Dominikánská republika, Guadeloupe, Guam, Indonésie, Írán, Jamajka, Jihoafrická republika, Kolumbie, Kostarika, Kuvajt, Libanon, Litva, Macao, Malawi, Malta, Mariany (Saipan), Martinique, Mexiko, Moldávie, Mongolsko, Namibie, Panama, Peru, Rumunsko, Salvador, Srbsko, Thajsko, Ukrajina, Uzbekistán, Venezuela, Zambijská republika, Zimbabwe. Mobilní sítě: Argetina, Gruzie, Čile, Island, Izrael.

IV. zónaPevné sítě: Albánie, Alžírsko, Anguilla, Antigua & Barbuda, Arménie, Aruba, Ázerbájdžán, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bhútán, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Britské Panenské ostrovy, Burkina Faso, Burundi, Čad, Dominika, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Filipíny, Francouzská Guyana, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Indie, Jemen, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Kazachstán, Konžská republika, Kypr, Kyrgyzstán, Lesotho, Libye, Lotyšsko, Makedonie, Mosambik, Niger, Nigérie, Nikaragua, Nizozemské Antily, Palestina, Paraguay, Pobřeží slonoviny, Rwanda, Senegal, Srí Lanka, Středoafrická republika, Svatá Lucie, Svatý Petr & Michal, Svazijsko, Tádžikistán, Togo, Trinidad & Tobago, Turecko, Turkmenistán, Uganda, Uruguay. Mobilní sítě: Austrálie, Botswana, Černá Hora, Estonsko, Finsko, Chorvatsko, Irsko, Jamajka, Japonsko, Jihoafrická Republika, Kypr, Libanon, Maďarsko, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Velká Británie, Zambijská republika.

V. zónaPevné sítě: Angola, Bahrajn, Bělorusko, Fidži, Francouzská Polynésie, Gambie, Guyana, Haiti, Honduras, Kamerun, Kapverdy, Katar, Keňa, Komory, Konžská demokratická republika (Zaire), Laos, Libérie, Madagaskar, Maledivy, Mali, Maroko, Mauretánie, Mauritius, Nová Kaledonie, Omán, Pákistán, Réunion, Rovníková Guinea, Saúdská Arábie, Seychely, Sierra Leone, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Svatý Kryštof & Nevis, Svatý Vincenc & Grenadiny, Tanzanie, Tunisko. Mobilní sítě: Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Gibraltar, Guadalope, Itálie, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Martinik, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Zimbabwe.

VI. zónaPevné sítě: Afghánistán, Džibutsko, Eritrea, Etiopie, Grónsko, Kambodža, Kokosové ostrovy, Mayotte, Mikronésie, Montserrat, Myanmar (Barma), Nepál, Sýrie, Tonga, Turky & Caicos, Vietnam, Západní Samoa.

VII. zónaPevné sítě: Ascension, Cookovy ostrovy, Čad, Guinea-Bissau, Irák, Korejská lidovědemokratická republika, Niue, Papua Nová Guinea, Somálsko, Svatá Helena, Velikonoční ostrovy.

VIII. zónaPevné sítě: Falklandské ostrovy, Kiribati, Kuba, Marshallovy ostrovy, Nauru, Palau, Svatý Tomáš & Princův ostrov, Šalamounovy ostrovy.

IX. zónaPevné sítě: Antarktida, Diego Garcia, Norfolk, Thuraya, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Východní Timor, Wallis & Futuna.

 

SLUŽBY V ZAHRANIČÍ – ROAMING 1. ZÓNA (EU + VYBRANÉ STÁTY)

 

Cena

Odchozí volání (1 min.)

Volná minuta z tarifu v ČR,

po vyčerpání se účtuje cena v rámci ČR

Příchozí volání (1 min.)

Zdarma

SMS (1 ks)

Volná SMS z tarifu v ČR,

po vyčerpání se účtuje cena v rámci ČR

MMS (1 ks)

Cena v rámci ČR

Data (1 MB)

Volná data z datového balíčku v ČR

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.

 

V zemích EU jsou od 15. června 2017 účtovány odchozí hovory, příchozí hovory, SMS, MMS a data stejně jako v České republice, tj. čerpají se volné jednotky z tarifu v ČR (minuty, SMS, data), po vyčerpání se cena volání a SMS/MMS v rámci 1. zóny Roamingu účtuje jako cena v rámci ČR. Stejné účtování je aplikováno i na vybrané státy nepatřící do EU, seznam všech států v 1. zóně je uveden níže. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny, např. pokud volá zákazník z 1. zóny do 2. zóny, platí odchozí hovory podle sazby ve 2. zóně. Uvedené ceny nejsou platné pro volání na prémiová čísla a zelené linky (volání na mezinárodní čísla 0800 je zpoplatňováno dle roamingového partnera).

 

Způsob účtování jednotlivých služeb v Roamingu je následující:

 

Odchozí hovory jsou čerpány z Volných minut v tarifu v ČR. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné minuty nebo dojde k jejich vyčerpání, je v Roamingu účtována stejná cena jako za volání v ČR.

 

Příchozí hovory jsou stejně jako v ČR zdarma.

 

Odchozí SMS jsou čerpány z Volných SMS v tarifu v ČR. Pokud tarif v ČR neobsahuje volné SMS nebo dojde k jejich vyčerpání, je v Roamingu účtována cena jako za SMS v ČR.

 

Odchozí MMS jsou účtovány dle ceníku odesílání MMS v ČR.

 

Data jsou čerpána z Volných dat v rámci datového balíčku v ČR. Po vyčerpání dat v ČR nebo v Roamingu je uplatněn FUP limit a datová rychlost se sníží na 16 kbps (download i upload).

 

Přehled států v 1. zóně Roamingu — Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie a Reunion, Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Martinik, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

 

 

SLUŽBY V ZAHRANIČÍ – ROAMING 2. a 3. ZÓNA

 

 

2. zóna cena za jednotku

3. zóna cena za jednotku

Odchozí volání (1 min.)

 

40.60 Kč

79.70 Kč

Příchozí volání (1 min.)

 

21.60 Kč

56.70 Kč

SMS (1 ks)

 

11.60 Kč

17.70 Kč

MMS (1 ks)

 

19.90 Kč

24.70 Kč

Data (1 MB)

 

80.37 Kč

386.90 Kč

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH

Odchozí hovory jsou ve 2. a 3. zóně účtovány po minutách. Odchozí hovory jsou vždy účtovány sazbou dle vyšší zóny, např. pokud volá zákazník ze 2. zóny do 3. zóny, platí odchozí hovory podle sazby ve 3. zóně. Uvedené ceny nejsou platné pro volání na prémiová čísla a zelené linky (volání na mezinárodní čísla 0800 je zpoplatňováno dle roaming. partnera). Volání ze satelitních sítí, např. na zaoceánských lodích, spadá do 3. zóny.

Příchozí hovory ve 2. a 3. zóně jsou účtovány po minutách.

Data jsou ve 2. a 3. zóně účtována po 10 kB, rychlost připojení závisí na technologii místního operátora. Cena v ceníku je u všech zón kalkulována na 1 MB.

Vyúčtování roamingového volání je prováděno po obdržení informací od příslušného roamingového operátora. Z tohoto důvodu může dojít ke zpoždění vyúčtování roamingu až o 3 měsíce od data uskutečnění.

Přehled států v 2. zóně Roamingu — Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Čína, Egypt, Faerské ostrovy, Izrael, Kanada, Makedonie, Moldávie, Monako, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, USA.

Přehled států v 3. zóně Roamingu — Afghánistán, Alžírsko, Angola, Anguilla, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Aruba, Austrálie, Azerbájdžán, Bahamy, Bahrajn, Bangladéš, Barbados, Belize, Benin, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Britské Panenské Ostrovy, Brunej, Burkina Faso, Burundi, Cookovy ostrovy, Čad, Čile, Džibuti, Dominika, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador Etiopie, Fidži, Filipíny, Francouzská Polynésie, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Grónsko, Gruzie, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hongkong, Indie, Indonésie, Írán, Irák, Jamajka, Japonsko, Jemen, Jihoafrická republika, Jordánsko, Kambodža, Kamerun, Kapverdy, Kajmanské ostrovy, Středoafrická republika, Katar, Kazachstán, Kolumbie, Konžská demokratická republika, Konžská republika, Kostarika, Kuba, Keňa, Korea, Kuvajt, Kyrgyzstán, Laos, Libanon, Libérie, Libye, Makao, Madagaskar, Malawi, Malajsie, Maledivy, Mali, Mauretánie, Mauricius, Mexiko, Mongolsko, Montserrat, Maroko, Mosambik, Namíbie, Nepál, Norfolk, Nový Zéland, Nikaragua, Niger, Nigérie, Omán, Pákistán, Palau, Palestina, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Salvádor, Saudská Arábie, Senegal, Seychelly, Sierra Leone, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Súdán, Surinam, Sýrie, Taiwan, Tádžikistán, Tanzánie, Thajsko, Togo, Království Tonga, Trinidad a Tobago, Tunisko, Turkmenistán, Ostrovy Turks a Caicos, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatská republika, Venezuela, Vietnam, Zambijská republika, Zimbabwe.

 

 

OSTATNÍ SLUŽBY

 

Cena za 1 ks

Aktivace SIM karty

100 Kč

Výměna SIM karty (ztráta nebo poškození atd.)  

100 Kč

Poplatek za přenos telefonního čísla

299 Kč

Doručení SIM karty (poštovné a balné)

100 Kč

Obnoveni služby pozastavené pro neplacení

300 Kč

Papírové vyúčtování

40 Kč

 

 

Uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.