Technické typy rozhraní připojitelnosti

Aktuální typy rozhraní veřejných komunikačních sítí v souladu s par.73 odst. 7 a 8 zákona 127/2005 Sb. provozované firmou Petr Kubeš , Blučina.net - profiINTERNET .

Datový soubor s typy komunikačních rozhraní naleznete zde > .