GDPR-Petr Kubeš

 

 

Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR má v kompetenci Petr Kubeš. Se všemi dotazy a požadavky se obracejte na adresu gdpr(@)blucina.net

Aby zákazníci a partneři získali informace, jakým způsobem je s OÚ v naší společnosti nakládáno, máme zpracovány a k dispozici ke stažení dokumenty:

 

Kodex ochrany OÚ

Poučení o zpracování OÚ 

 

Jsme připraveni dostát svým povinnostem správce OÚ, na vyžádání zákazníka a partnera informovat, jaké OÚ, kde a za jakým účelem o něm shromažďuje a provést jejich vymazání, změnu a podobné požadavky – samozřejmě v případě, že tím nedojde k porušení zákonných povinností plynoucích zejména ze zákonú a norem: z. o účetnictví, z. o DPH, daňový řád, z. o elektronických komunikacích, z. o archivnictví a spisové službě.